Regnskaber for 2020

Regnskab Grundejerforeningen 2020

Grundejerforeningen budget 2020

Vejkonto budget 2020

Regnskaber for 2019

Vejkonto regnskab 2019

Regnskab 2019 side 1, grundejerforeningen

Regnskab 2019 side 2, grundejerforeningen

Regnskab. hjertestarter 2019

Regnskaber for 2018

Regnskab 2018 side 1, grundejerforeningen

Regnskab 2018 side 2, hjertestarter

Regnskab 2018 side 3, vejkonto

Regnskab 2018 side 4, aktiver og passiver

Regnskab 2017

INDTÆGTER      
  2017   2016
Kontingent 17950   12100
Rente 28   48
Fejl vejkonto 0   100
Pant 48   0
planker/drikkevarer 1100    
I alt 19126   12248
       
UDGIFTER      
Generalforsamling 717   1883
Møder 1462   2700
Østtoften 2653   3412
Forsikring 1508   5058
Sommerfest 2656   1584
Kopi/Papir 0   298
Tlf/Hjemmeside 3568   3568
Skur     2427
Gaver 679   582
Vand 506   0
Græs 0   0
bordbænk sæt 12000    
I alt 25749   21511
       
Årets resultat -6623   -9263
       
STATUS
Aktiver 2017   2016
Østtoften 71300   71300
Bank 22961   29584
I alt 94261   100884
       
Passiver      
Egenkapital 100884   110146
Årets resultat -6623   -9262
       
I alt 94261   100884
       
VEJKONTO
Beholdning 31-12-2017   223828  
Indtægt      
Rente 169    
I alt 169 223997  
       
Udgifter      
Huller 7000    
Kørsel 1249    
Sne 133    
Grus 3375    
Asfalt 43000    
Arbejdsdage 872    
Forsikring 1703    
I alt 58332    
       
Beholdning 31/12-17   165665  
       
FORMAND KASSERE   REVISOR
Ann Villadsen Inge Kristiansen   Evald Gregersen

Regnskab 2016

Indtægter                                                                        2016                                    2015

Kontingent                                                                       12100                                   18525

Rente                                                                                    48                                      103

Gave                                                                                      0                                          0

Vejkonto (fejl)                                                                    100                                          0

I alt                                                                                 12248                                  19128

 

Udgifter

Generalforsamling                                                            1883                                      602

Møder                                                                              2700                                    1800

Kørsel                                                                                   0                                         0

Østtoften                                                                         3412                                    3504

Forsikring                                                                         5058                                    4925

Sommerfest                                                                      1584                                    1324

Kopi/papir                                                                          298                                      488

Tlf/hjemmeside                                                                3568                                    3421

Skur                                                                                  2427                                         0

Gaver                                                                                 580                                        90

I alt                                                                                 21510                                  16154

Årets resultat:                                                               - 9262                                   2974

 

Vejkonto 31/12 2016                                                                                      

Beholdning:                                                                                          175429

Indtægt:                                                     61000

Rente                                                             272

I alt                                                            61272                                  236701

 

Udgifter:

Huller                                                        7000

Græs                                                         1000

Kørsel                                                         373

Sne                                                             250

Grus                                                          3375

Store sten                                                   875

I alt                                                         12873

 

Beholdning 31/12 2016                                                                         223828

Status

Aktiver                                                      2016                                    2015

Østtoften                                                  71300                                  71300

Bank                                                         29585                                  38846

I alt                                                        100884                                 110146

 

Passiver

Egenkapital                                                110146                                107172

Årets resultat                                               -9262                                   2974

 

Formand                               Kasserer                               Revisor

Ann Villadsen                        Inge Kristiansen                    Evald Gregersen