Kontingentindbetaling

Kontingent til Grundejerforeningen for 2022 er fastsat til kr. 250 årligt.
På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at kontingentet for 2022 bliver kr. 250,- årligt. Sidste ændring af kontingent var på generalforsamlinge i 2011.

Det opkræves i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til den årlige generalforsamling, som ligger d. 11. juni 2022.

Kontingentet kan indbetales på følgende måder:
MobilePay nr.: 625086. Skan QR koden her til højre og indsæt din sommerhusadresse. Swipe "Betal" og din kontingent for 2021 er betalt 🙂
På giro: +73   +86718871
Via bankoverførsel:  Reg. nr. 9376  Konto nr. 0003809080
Hos formanden: Overtoften 15
Hos kasseren: Østtoften 56

Husk at anføre din sommerhus adresse på indbetalingen, så kan kassereren se, hvor den kommer fra 🙂