Vi har nogle fantastisk gode veje i Selkær. Dette ikke mindst takke være vores ihærdige vejmand Arne som gør et kæmpe arbejde i sæsonen (april-november)

 

 

Vejene i Selkær Mølle

Vejene i vores sommerhusområde bliver vedligeholdt fra april-oktober.

Er der for store huller udenfor sæsonen, er man velkommen til at hente grus på vores fælles grund Østtoften 70, til afhjælpning af problematikken.

Alle er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen angående vores vejes beskaffenhed, gerne med forslag til hvad og hvor der skal gøres noget ekstra. 
 
 

Gode nyheder om hastigheden på vores veje i Selkær Mølle.

Efter lang tids snak om hastigheden på vores veje, forberedende arbejde, dialoger med mulige leverandører, kommune og myndigheder, projektbeskrivelser og ansøgninger, samt hjemtagelse af tilbud, kan vi fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær Mølle med glæde meddele, at vi nu har fået tilladelse til at etablere hastighedsbegrænsende foranstaltninger i området. I samme forbindelse vil der blive indført en zone med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t i hele området.
De hastighedsbegrænsende foranstaltninger består af i alt 9 stk. cirkelbump 30 km/t, udført i asfalt i 3 m bredde suppleret med en brøndring (hvori der senere etableres noget beplantning) på hver side af vejbumpet. Før og efter vejbumpet lægges der ca. 80 cm asfalt for at forebygge huller i vejen før og efter bumpet. Endelig bliver bumpet markeret med skaktern på begge sider.

Placeringen af vejbump er nøje defineret i lovgivning og vedtægter herom. Placeringen i området er udpeget i dialog med rådgivere, kommune og politiet. Placeringen er endvidere en del af grundlaget for godkendelsen af etableringen. Dette betyder, at der IKKE KAN ÆNDRES på de godkendte placeringer af vejbumpene (se kort på herunder).

Desværre er vi nødt til at lave det som et 3-årigt projekt, da der også skal være økonomi til at udføre projektet. Opdelingen i etaperne er ligeledes en del af godkendelsen fra kommunen.
Første etape bliver Mølletoften, hvor der etableres i alt 5 bump (udover det ene, der allerede er). Disse placeres ud for nr. 20, mellem nr. 24 og 26, ud for nr. 30, ud for nr. 36 og mellem nr. 42 og 44. Der tages hensyn til indkørsler i forbindelse med anlægningen. Etableringen af disse igangsættes hurtigst muligt. Når denne etape er afsluttet, ændres skiltningen og dermed indføres zone med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t i hele området.

I 2023 og 2024 etableres de resterende 4 bump som placeres ud for Vesttoften 2, ud for Overtoften 12, ud for Nedertoften 1 og mellem Nedertoften 6 og 8.
Med bump på disse placeringer, er der hastighedsbegrænsende foranstaltninger på alle ”indfaldsveje” til området. Dette er dels en anbefaling fra rådgivere og dels et krav fra kommune og politi.

Der vil naturligvis være noget ulejlighed i forbindelse med etableringen. Når vi kender tidspunkterne for etableringen, vil vi selvfølgelig informere herom. Entreprenøren vil ligeledes udføre arbejdet, så det er til mindst mulig gene. Det kan dog ikke undgås, at vejen vil være helt spærret i korte intervaller.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.
Forsat god sommer!
Mvh. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær Mølle

Skitse over placeringen af nye vejbump

Begrænsninger på Mølletoften den 28-29/8.

Entreprenøren er nu klar med datoer for etableringen af bump på Mølletoften.

Han graver af søndag den 28-8 og asfalten lægges på den 29-8. Der kan køres (med lavere hastighed) på Mølletoften, når der er gravet af. Så gener bliver kun lige, hvis man kommer forbi under selve gravearbejdet.

Vi beder om, at I alle har forståelse herfor.

Vi ser meget frem til at få disse bump etableret.