Selkær Mølles historie

OBS! Ligger du inde med mere viden om Selkær-Mølles historie, så hører vi gerne fra dig, så vi kan få ind på denne side.Selkjær Mølle pr Tornled.
Møllen var en hollandsk vindmølle, bygget i 1842 af møller
Mikkel Thygesen.
Derefter har følgende været ejere af møllen, nemlig Jens Konge, Møller niels Lund, hvorefter møllen overtoges 12. februar 1885 af Chresten Jensen Brøbeck, født 1. august 1859 i Laen, gift 24 oktober 1883 med Hansine født Hansen.
Til Møllen var tilknyttet et bageri, hvis maskiner blev drevet af en 4 hk petroleumsmotor. Endvidere var der til hjælp i møllen installeret en 8-10 hk motor, som også brugtes til at trække maskinerne til landbruget.
Møllen leverede elektrisk lys til bageriet.
Virksomheden beskæftigede 6-7 personer og der kørtes til stadighed med en bil samt til tider  også med et hestekøretøj.
Møllen og bageriet blev ledet af 2 sønner, nemlig Jens brøbeck, født 9/11 1886, gift 3/6 1922 med cathrine født Mogensen, og Viggo brøbecker, født 2/4 1890, gift 26/9 1930 med Anna født Madsen.
Landeriet blev drevet af Chresten Jensen Brøbecker selv.
En efterårsstorm i ca 1949 nedlagde det meste af møllen, og nedbrydningsfolk sørgede for resten, da det ikke kunne betale sig at ofre en istandsættelse.

Dette er modtaget af Ove og Elva og mere modtages gerne.🙂

Bestyrelsen har modtaget følgende til historien om Selkær:

Hej

Jeg er faldt over din/jeres hjemmeside om Selkær.

Det jeg kan fortælle er, at bageriet blev efter Brøbeckerne overtaget af noget familier til to gårde henholdsvis møllegården og en datter fra en gård i selve Selkær (dengang stavedes det Selkjær).

Det bevirkede, at der blev udstykket en stump jord fra begge gårde. På den deraf opståede grund blev der bygget h.h.v. et nyt bageri og en beboelse. Der gik faktisk en vej lige mellem husene som gik ud til Rimsøvej.

Jeg mener at huske at han hed Asmussen til efternavn, konen var en datter fra en gårdejer Madsen i Selkær.

Da de måtte opgive at drive bageriet blev det solgt til en Møller Jensen, som drev det i nogle år.

Møller Jensen gik konkurs og bageriet lå faktisk stille i mere end 3 kvart år.

Mine forældre (Ella og Svend Egon Nielsen) fik tilbudt at købe det i 1955 for kr. 35.000,-.

Det var hårdt arbejde at drive et landbageri dengang. Der har aldrig været butik til, så alt skulle transporteres ud.

Min far måtte stoppe i 1972 fordi min far havde problemer med astma, samtidig gik oven, der var en Strømmen rør ovn, i stykker (den eksploderede)

Med venlig hilsen

Per R. Nielsen