Indkaldelser til generalforsamling og vejmøde

Her finder du indkaldelser til generalforsamling og vejmøde
Download indkaldelser, regnskaber, budgetter og referater som pdf herunder.

Referat fra generalforsamling 11-06-22

Her kan du læse et kort referat fra generalforsamlingen 2022.

Grundejerforeningen Selkær Mølle regnskab 2021

Referat fra vejmøde 11-06-22

Her kan du læse et kort referat fra vejmødet 2022.

Vejkonto Selkær Mølle regnskab 2021

Regnskab Hjertestarter 2021

Indkaldelse til generalforsamling Selkær Mølle 11/6 2022 kl. 16.00

Tidligere generalforsamlinger

Herunder finder du indkaldelser og referater fra tidligere generalforsamlinger.

Referat fra generalforsamling 12-06-21

Her kan du læse et kort referat fra generalforsamlingen 2021.

Referat fra vejmøde 12-06-21

Her kan du læse et kort referat fra vejmødet 2021.

Grundejerforeningen Selkær Mølle, Indkaldelse til generalforsamling 2021

Den rundsendte (per email) indkaldelse til generalforsamling den 12-06-2020

Indkaldelse til vejmøde 2021

Den rundsendte (per email) indkaldelse til vejmøde den 12-06-2020

Grundejerforeningen Selkær Mølle, regnskab 2020

Grundejerforeningen Selkær Mølle, budget 2021

Vejkonto Selkær Mølle, regnskab 2020

Regnskab, hjertestarter 2020

Referat generalforsamling 2020

Her kan du læse et kort referat fra generalforsamlingen 2020.

Referat vejkontomøde 2020

Her kan du læse et kort referat fra vejmødet 2020.

Vejkonto Selkær Mølle, budget 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Hermed indkaldes Grundejerforeningens medlemmer til generalforsamling.

Lørdag den 15/8 på Grunden Østtoften 70. Kl. 15.00

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (se under Regnskaber)
 4. forslag fra bestyrelsen (ændringer i vedtægterne, se dokument herunder)
 5. indkomne forslag
 6. fastsættelse af kontingent (bestyrelsen forslår 250,- )
 7. valg til bestyrelsen: på valg: Erik (ønsker ikke genvalg), Ann, Jørgen.
 8. valg af suppleant
 9. valg af revisor og revisor suppleant
 10. evt.

Indkomne forslag skal være formand Ann Villadsen, Overgårdsparken 59, 8410 Rønde i hænde senest 1.august 2020, på mail: ann.villadsen@gmail.com

Indkomne forslag hænges i infoskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær Mølle.

Kontingent for 2020 på 150 kr. kan indbetales på følgende måder:

Til foreningens konto: Sparekassen Kron-Jylland:

Ved bankoverførelse:                    Reg. Nr.: 9376 konto nr: 0003809080

Mobil Pay: 625086

Hos Ann: Overtoften 15, Selkær-Mølle/ Overgårdsparken 59,8410 Rønde

Hos Gert: Østtoften 56

På generalforsamlingen. 

Husk sommerhusadresse ved overførsel.

 For at have stemmeret og adgang skal kontingent 2020 være indbetalt.

Efter generalforsamlingen afholdes årets sommerfest, se mere under Arrangementer 2020.

Indkaldelse til vejkontomøde 2020

Den rundsendte (per email) indkaldelse.

Indkaldelse til generalforsamling 15-08-2020

Den rundsendte (per email) indkaldelse.

Forklaring til farvemarkering af forslag til vedtægts-ændringer 2020

forslag_til_Reviderede_Vedtægter_for_Grundejerforeningen_Selkær_Mølle_2020

Aflyste (pga. COVID-19) generalforsamling/vejmøde 2020

Se ny dato (15-08-20) AFLYST PGA. COVID-19 Indkaldelse til vejkontomøde 2020 (25-04-20)

Se ny dato (15-08-20) AFLYST PGA. COVID-19 Indkaldelse til generalforsamling (25-04-20)

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Hermed indkaldes Grundejerforeningens medlemmer til generalforsamling.
Lørdag den 27/4 2019 kl. 10 i Glesborg forsamlingshus.

1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (vedhæftet)
4. forslag fra bestyrelsen
5. indkomne forslag
6. fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret)
7. valg til bestyrelsen: på valg: Inge(ønsker ikke genvalg) og Gert (modtager genvalg)
8. valg af suppleant (Ib Jørgensen)
9. valg af revisor (Evald) og revisor suppleant (P.H. Warming)
10. evt.

Indkomne forslag skal være formand Ann Villadsen, Overgårdsparken 59, 8410 Rønde i hænde senest 13. april 2019, på mail: ann.villadsen@gmail.com

Indkomne forslag hænges i infoskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for grundejerforeningen Selkær Mølle.

Kontingent for 2019 på 150 kr. kan indbetales på følgende måder:

Til foreningens konto: Sparekassen Kron-Jylland:
Ved bankoverførelse: Reg. Nr.: 9376 konto nr: 0003809080
På posthuset: Giro nr: +73 + 86718871
Hos Ann: Overtoften 15, Selkær-Mølle/ Overgårdsparken 59,8410 Rønde
Mobil Pay: 881125 
På generalforsamlingen ved indgangen.
Husk sommerhusadresse ved overførsel.

Husk at medbringe girokort som dokumentation. Adgang kun for medlemmer af grundejerforeningen.

Efter generalforsamlingen er foreningen sammen med vandværket vært ved et traktement.

For at have stemmeret og adgang skal kontingent 2019 være indbetalt.

Lørdag den 27.4.2019 kl. 10.30

Alle grundejere i Selkær-Mølle, indkaldes til møde angående anvendelse af vejbidrag. 
Dagsorden:
1. kort orientering angående det udsendte brev angående restancer
2. regnskab over vejkonto(vedhæftet)
3. anvendelse af vejkontoen; vejprofil, stikveje, asfalt, bump, beskæring, skilte til stikvejene, aflønning af vores vejmand
4. fastsættelse af vejbidrag (bestyrelsen foreslår uændret bidrag)

Venlig hilsen Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær-Mølle

 

Referat fra generalforsamling 2019

Her kan du læse et kort referat fra generalforsamlingen 2019.

Referat fra vejmøde 2019

Her kan du læse et kort referat fra vejmødet 2019.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamling i grundejerforeningen Selkær-Mølle 21.4.2018 kl. 11 i Glesborg forsamlingshus.

Kl. 11 starter vi mødet hvor alle grundejere har adgang (krav fra kommunen).
Dagsorden herfor er:

 1. Valg af dirigent
 2. Vejkonto regnskab
 3. Anvendelse af vejkonto (vejarbejde, stikveje, asfalt, bump, beskæring, græs, honorar)
 4. Fastsættelse af vejbidrag.
 5. Evt.

Herefter afholdes den ordinære generalforsamling kun for medlemmer af foreningen.

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

4.Forslag fra bestyrelsen

5.Indkomne forslag (senest 7.4.2018)

6.Fastsættelse af kontingent

7.Valg til bestyrelsen og valg af 1 suppleant

8.Valg af revisor og 1 suppleant

9.Eventuelt

Indkomne forslag skal være Ann Villadsen, Overgårdsparken 59, 8410 Rønde i hænde senest 7. april 2018, på mail: ann.villadsen@gmail.com   
Indkomne forslag hænges i infoskabet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for grundejerforeningen Selkær Mølle.

 

Kontingent for 2018 på 150 kr. kan indbetales på følgende måder:

Ved bankoverførelse:   Reg. Nr.: 9376 konto nr:0003809080 
Husk at anføre sommerhus/grund adresse som tekst på indbetalingen

På posthuset:                                               Giro nr: +73 + 86718871

Hos Ann: Overtoften 15, Selkær-Mølle

Mobil Pay: Kasserer Inge: 20 83 64 67   Husk sommerhusadresse ved overførsel.

På generalforsamlingen ved indgangen.

Husk at medbringe girokort som dokumentation. Adgang: Kun medlemmer af grundejerforeningen har adgang til generalforsamlingen.

For at have stemmeret og adgang til generalforsamlingen skal kontingent 2018 være indbetalt.

Vandværket og grundejerforeningen er vært for et lille traktement efterfølgende.

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2018

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:

Ændring af vedtægterne på flg punkter: (det er kun rettelser af endelser)

I § 6 står der under pkt.8: valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Dette ændres til: valg af revisor og 1 revisorsuppleant

Hvis ovenstående ændres skal det ligeledes ændres i § 10 hvor der står revisorenes evt bemærkninger. Dette ændres til: revisors evt. bemærkninger

I flg. § 7, har hvert medlem 2 stemmer.

Dette forslås ændret til 1 stemme pr medlemskab.

Telefon og hjemmeside udgifter forslås delt med vejkontoen med 2/3 til vejkontoen, 1/3 til grundejerforeningen.

 

Referat fra generalforsamling 2018

Her kan du læse et kort referat fra vejmøde og generalforsamlingen 2018.

Herunder finder du referater fra tidligere generalforsamlinger.

Referat fra generalforsamling 2017

Her kan du læse et kort referat fra generalforsamlingen 2017.