Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær Mølle er:

Formand: Ann Villadsen, Overtoften 15 
privat: Overgårdsparken 59, 8410 Rønde
tlf: 2147 3060  Mail: ann.villadsen@gmail.com

Kasserer: Gert Egeberg, Østtoften 56  
tlf: 42441883 mail: gertegeberg@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Bettina Johannesen, Vesttoften 36 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Kruse, Bygtoften 37 

Bestyrelsesmedlem: Ib Steen Jørgensen, Mølletoften 24

Suppleant: Hans Ole Hansen, Mølletoften 54

Revisor:  P. H. Warming, Mølletoften 14

Revisor suppleant: Jens Valentin, Østtoften 62